Teknolojinin günümüzdeki rolü ve etkileri gün geçtikçe insan hayatında rolü büyüyen, iyi ve/veya göreli olarak kötü etkilenebildiğimiz, hayatlarımızı derinden etkileyen inovasyon bilgisinin birikmiş, güçlenmiş, her gün yeni bir katman eklenen haline teknoloji adı verilmektedir. Özellikle makineleşme, sanayileşme, herhangi bir dalda bilgiyi işleme, sunma ve daha çok veri kullanma adına bugün her bir birey teknolojiden birebir, herhangi bir bilgiye ulaşmak adına bir aracıya bağlı kalmaksızın ve saniyeler içerisinde faydalanabilmektedir.

21. Yüzyıl İtibarıyla Teknolojinin Rolü

Görece düzeyde bağımlılık yaratmasıyla kötü yanları gündeme gelse de; iletişim, sosyal alanlar, sağlık bağlantıları, eğitim alanları, ulaşım alanlarında elimiz ayağımız haline gelmiştir. Yaşam alanlarımızın çoğunda bu teknik sistemleri hayatımıza entegre etmekle birlikte fuzuli iş yükünden kurtulmak ve tabii ki insan hayatının kolaylaşması amaçlanmıştır. Bu sebeple yaşamlarımızda çok hususi bir önem taşımaktadır.

Teknolojinin varlığı ve gelişmesi ile birlikte; çağdaşlaşma, daha büyük kitlelere daha kolay ve daha çabuk ulaşma, aranan bilgiyi daha büyük kaynak havuzlarından elde edebilme imkanı geliştirilmiştir. Aracı insan ve zaman kayıpları azalmış, daha büyük çalışmalardan feragat edilmiş ve geniş çapta bakıldığında zamandan oldukça tasarruf edilmiştir. ‘’Daha farklı ne yapabilirim?’’ sorusuyla beyin gıdıklayan teknoloji, günümüzde bile halen bizi hayrete düşürebilmektedir. 21. Yüzyılın en büyük ve en önemli icatlarından biri olan, adeta bir duyu organımız haline gelen, yanımızdan bir saniye olsun ayıramadığımız cep telefonlarımız buna en iyi örneklerden birisidir.