İNTERNETİN HAYATIMIZA ETKİSİ

Sosyal hayatın getirileri insan hayatını da sürekli değişim, kendini yenileme ve güncellemeye zorunlu kılmaktadır. Tıpkı savaşı kazanan hayatta kalır mottosu gibi, değişime ayak uyduran da hayatı on ikiden o denli vurabilmektedir. Daha çok bilgiye ulaşabilme, yetinmeme, merak, inceleme gibi fazlasıyla insani olan dürtülerimize günümüzde internet çok büyük bir yanıt niteliği taşımaktadır.

İnternetle birlikte ulaştığımız alanlar, gelişmeye açtığımız yanlarımız, yeni uzmanlık alanları edinme, evrilme normalleşmektedir. Hayatlarımızın parıltısı artıyorsa da dikkat ve özverili kullanılmaması bağımlılık ya da yetersizlik hissine yol açabilmektedir. Çok aşırı yalnızlığına düşkün insanlara veya elinde olmadan yapayalnız kalmış insanlara büyük bir dayanak olmasıyla, aslında eğitilen yanların ve iyiye kullanımın ufkunda yeni yaratıcı fikirlerin doğabileceğini öngörmek çok normal bir kanı olacaktır. Yaratıcı alanlara yelken açabilmek adına daha çok veri edinme özverisinde bulunmak, daha çok bağlantı sağlamak, hemen her konuda fikir sahipleriyle bilgi alışverişinde bulunmak günün sonunda internetin bize katmış olduğu işe yarama hissini ortaya koymaktadır. İnternet sayesinde hobilere, sanat dallarına, kişinin daha önce keşfedemediği ya da yeterince yönelmesine imkan olmayan yeteneklerine dahi eğilmesi kolaylaşmış, internet aracılığıyla imkanlı hale getirilmiştir.

Bu bağlamda insan hayatına internetin girmesiyle insan yaşam gayelerini daha hızlı, kolay ve bir nebze de olsa sürekliliği olan kararlar dizini olarak elde edebilmiş; sonuç niteliği taşıyacak yepyeni bilgi demetlerini kimseye ihtiyaç duymaksızın kendi imkanları doğrultusunda kurabilmiştir.